Καθημερινό πρόγραμμα

Αν εραντ σανστυς ιυδισαβιτ εσε νοφυμ μολεστιε υθ μελ ιδ κυο θεμπορ περσιπιθυρ κυο νεμωρε δεσερυισε ιδ ιδ φις αεκυε σριβενθυρ.

Μεταφορά

7:00π.μ. - 9:00 π.μ.

Πρωινό

9:00 π.μ. - 9:30π.μ.

Μάθημα

9:30π.μ. - 12:00 π.μ.

Κολατσιό

12:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.

Παιχνίδι

1:00 μ.μ. - 3:30 μ.μ.

Γεύμα

3:30 μ.μ. - 4:00 μ.μ.

Παιχνίδι κι εκδηλώσεις

4:00 μ.μ. - 6:00 μ.μ.