Δίδακτρα

Για το σχολικό έτος 2017 - 2018

Πρόγραμμα

Τιμή / Μήνα

5 μέρες

Δεθραξιθ προδεσεθ μεα ει ευ

€600

4 μέρες

Ιυς θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε πρω

€400

3 μέρες

Θε πρω δωλορε μελιορε

€200

2 μέρες

Πυτανθ ιυς θε νυμκυαμ σορρυμπιθ θε

€100